DHARMA WACANA PENDIDIKAN

Dharma Wacana Basa Bali  Murda : “Nelebang Daging Sastra Anggen Ngaruruh Widya Guna”.

Om Swastyastu

Maka Murdhaning atur, pinih ajeng mantuka ring ida dane sareng sami, mustikanyane pisan Angga Juri sane kusumayang titiang. Sadurung titiang  matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia mantuka ring Ida Hyang Parama Kawi, riantukan sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida, titiang prasida sadu ajeng ring ida dane sareng sami, gumantin ipun ngamiletin pamargi pacentokan Dharma Wacana, sane mapaiketan ring “Hari Pendidikan Nasional” warsane mangkin. Dumadak wekasan pamargi asapuniki sayan limbak kawentenannyane wastu sida pawangunan jagat Baline puniki mamargi antar.

Ida dane sareng sami mustikan nyane para pamilet sane wangiang titiang, mungguing darma wacana sane pacang atur uningayang titiang mamurda “Nelebang Daging Sastra Anggen Ngaruruh Widya Guna”.

Ida dane sareng sami

Nelebang daging sastra, punika merupa pabuat sane dahat mautama pisan. Riantukan pawangun jagat Baline kapungkur wekas, tan lempas ring swadharma sane kajiwa-pramanin antuk sastra agama Hindu. Puniki sida werdi tur limbak, majanten sangkaning kawentenan para janane, pamekas nyane para yoana utawi sisya sane makayunan nelebang sahananing daging sastra utawi cakepan-cakepan. Kabaosang sakadi asapunika, riantukan punika tan bina luir suluh sane nyuluhin awidya ring angga sarirane, mangda sida nyihnayang widya sastra, maka wiweka nimbangin iwang kalawan patute punika. Yan tan pasastra, nirdon urip ring jagate. Ring niti sastra kabaos sakadi asapuniki :

Heman I sang mamukti dumadi, tika tan hana guna,

Yowana, rupawan, kula, wisala, tika pada hana,

Den Ika tan pasastra, tanateja wadana makucem,

Lwir sekar ing sami abang murub, tan hana wangin ika.

Teges ipun :

Kaon pisan manresti dados manusa, sane asapunika tan maguna,

Anom, bagus, wangsa luih, siteng, punika sami kadruenang,

Yan tan madasar sastra ( kaduegan) romane ucem tan pacaya

Tan bina kadi bunga barak ngendih, nanging tan mabo miyik.

Iraga sareng sami, punika anggen pratiwimba, nampa kauripane mangda sida plapan, sampunang nega-nenga malajahin sastra, yan sakadi mamargine mangda sida rauh ka tanggu. Yan sampun ngamolihang kaweruhan, punika kaanggen pasupati ring sajeroning kauripan, anggen nyanggra pawangunan jagate, pamekas ring Bali,wastu sida ajeg, duaning punika marupa kapatutan iraga maprawerti, maka panrestian jadma Bali luih guna.

Masa muda adalah masa belajar , asapunika ketah mangkine, puniki masuksama iraga sareng sami para anom-anome, mangda teleb ngulati kaweruhan. Mapan urip masarira manusa tan bina luir patapan ambengane, ring sajeroning urip wimuda kadi mangkine, kabaos mengpeng tajep, mangan ngidepang widya sastra. Yan sampun wayah wastu sida dados kereb, maka pangayom jagat.

Iraga para yoana sareng sami, punika anggen pratiwimba, mangda sida plapan, sampunang obah malajah mauruk sastra,ngulati kaweruhan. Maka cutet, masekolah mangda ngantos molihang ijasah, tan bina sakadi panah pasupati paicvan Ida Bhatara Siwa, kaweruhane punika kaanggen nyanggra uripe wekasan, mangda urip tan nemu kasengsaran, maka pabuat jadma luih guna.

Jadma luih guna inggih punika jadma sane satata mingsinggihang pakerti leluhur, mapiranti antuk swadharmaning bela Negara.

Yan punika sampun sida katelebang, majanten sampun mupu tetujon pemerintahe. Duaning maka unteng tetujon pemerintahe  tan lian wantah mautsaha nincapang kaonengan para janane mangda seneng ngawacen. Yan sampun seneng ngawacen sinah sida nincapang kaweruhang, sane dahat mawiguna rikala ngempu uripe kapungkur wekas.

Ida dane sarengsami sane kusumayang titiang

Wantah asapunika mungguing atur dharma wacanan titiang, mogi-mogi wenten pikenoh ipun. Tios ring punika, titiang tan lali ngalungsur agung rena pangampura, manawi wenten kirang-kirang ipun. Maka pamuput atur, titian ngaturang parama santhi

Om Santih Santih Santih Om

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: