CONTOH AWIG – AWIG

SARGAH I

ARAN, PALEMAHAN LAN WEWIDANGAN

PALET  1

ARAN LAN PALEMAHAN

Pawos 1

Aran Banjar Adat

Banjar adat puniki mewasta Banjar Adat Busana Kelod.

 

Pawos 2

Palemahan Banjar

Palemahan Banjar Adat Busana Kelod magenah ring wewengkon Desa Adat Baha, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Dati II Badung, sane wates-watesnyane :

–           Sisih Wetan                                        :           Tukad Yeh Dangkangan

–           Sisih Kidul                                          :           Bale Timbang Munduk Gaing

–           Sisih Kulon                                         :           Telabah Carik Munduk Baha

–           Sisih Lor                                              :           Jalan Banjar Busana Kaja

 

PALET  2

WEWIDANGAN LAN KEKUWUB

Pawos 3

Wewidangan Banjar

Wewidangan Banjar Adat Busana Kelod keepah dados kalih tempek sekadi ring sor :

–            Tempek Kangin

–            Tempek Kauh

–            Tur ke sanggra antuk pitung pesayahan :

 1. Pesayahan A
 2. Pesayahan B
 3. Pesayahan C
 4. Pesayahan D
 5. Pesayahan E
 6. Pesayahan F
 7. Pesayahan G

 

 

 

 

Pawos 4

Kekuwub Banjar

Kakuwub Banjar Adat Busana Kelod manut Dresta luwir ipun :

 1. Pupulan karang Paumahan utawi karang Desa saha dagingnya.
 2. Tegal, tebe, margi, carik utawi sawah sane wenten ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod kasinanggeh telajakan Banjar Adat Busana Kelod.
 3. Awig-awig lan Pararem miwah sehananing pasuaran Banjar Adat menggah, kaleleran ring wewidangan lan kakuwuban Banjar Adat Busana Kelod.
 4. Awig-awig lan Pararem ring telajakan Desa Adat Baha tan aran Menggah kainggilan.

 

 

SARGAH II

DASAR LAN TETUJON

PALET  1

DASAR BANJAR ADAT BUSANA KELOD

Pawos 5

Dasar Sane Kemanggehan

Ring Banjar Adat Busana Kelod, Desa Adat Baha, indik dasar sane kemanggehan luwir ipun :

 1. Tatwa Agama Hindu
 2. Tri Hita Karana, tatwaning Agama, Bhuana Agung lan Bhuana Alit.
 3. Awig-awig lan Pararem Desa Adat Baha
 4. Pancasila pinaka dasar Negara Indonesia
 5. Undang-Undang Dasar 1945

 

PALET  2

TETUJON BANJAR ADAT BUSANA KELOD

Pawos 6

Tetujon

Tetujon sane keapti :

 1. Mikukuhin lan nyejeran tetujon tatwaning Agama Hindu mekadi “Moksartham Jagat Hita”.
 2. Mikukuhin lan Nginggilan Tata Prawertinia Megama Hindu, manut Desa Kala Patra, lan Desa ngawi cara.
 3. Ngerajegan kasukertan Banjar Adat lan pawongannia medasar antuk sagilik-seguluk, salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, sekala muah niskala.
 4. Ngerajegan druwen Banjar Adat lan druwen pasuangan Ikrama Banjar.
 5. Miara lan mikukuhin saluwirin wewangunan Banjar Adat gumanti wenten gunan ipun.

 

SARGAH III

PAWONGAN MANUT PARHYANGAN

PALET  1

PIODALAN LAN PANYIWI RING PURA MELANTING

Pawos 7

Piodalan ring Pura Melanting

 1. Anjek Piodalan ring Pura Melanting nemonin rahina Saniscara Kliwon Wuku Wariga (Tumpek Pengarah).
 2. Dudonan Piodalan Ring Pura Melanting manut dudonan ring sor :
  1. Tumpek wariga tan nemuning Purnama Tilem piodalan nyane sekadi ring sor :

–            Apisan piodalan mesekar taman

–            Apisan piodalan majaba Jero

 1. Tumpek Wariga nemu Purnama lan Tilem pemargi nyane Nyatur
 2. Ring anjek Piodalan patut nanceb sanggar tawang, tur ngaturan Upacara Bhuta Yadnya sekadi :
  1. Nista              :           ayam brumbun (Eka Sata)
  2. Madya                        :           Panca Sanak
  3. Utama                        :           Rsi Gana

 

Pawos 8

Panyiwi / Panyungsung Pura Melanting

Krama Banjar Adat Busana Kelod patut nyiwi / nyungsung Pura Melanting

 

PALET  2

SESANA, WALI LAN PAMUPUT RING PURA MELANTING

Pawos 9

Sesana ring Anjek Piodalan

 1. Busana ngayah ritatkala mekarya ring Pura Melanting patut ngangge busana adat madia.
 2. Busana ngayah ritatkala pacang mebakti / muspa patut ngangge busana adat jangkep.
 3. Sane kebawos tan dados ngeranjing ke Pura Melanting / Karang Suci sekadi ring sor :
  1. Sane kecuntakan luwire

–            Sebel di raga

–            Sebel kematian

–            Ngembasan oka durung lintang saking a rahina

–            Ngerorod sane durung mabiakala

–            Wong edan

–            Sakit lefra

 1. Sane leteh luwire :

–            Wewalungan suku pat lianang ring ritatkala mapepada.

–            Barang-barang sane leteh sekadi : tulang, rambut lan sane lianang sane mawit saking mayit utawi setra.

–            Jadma babinjat sane durung kasinangaskara

–            Jadma mobot sane durung kasinangaskara.

 1. Sesana sane tan kepatutan ring Pura Melanting / Karang Suci

–            Marebat lan mebawos sane cemer

–            Mecikan wastra melukar

–            Nyolong semara lan masenggama

–            Menyonyoin anak alit

–            Metatah lan ngenahang mayit

–            Munggah ring palinggih tiyosan ring juru sapuh

–            Makeratan

–            Mewarih

 1. Pidabdab ritatkala Piodalan inggih punika :

–            Sadurung ngadegan, utawi ngalinggihang Ida Betara Krama Banjar nenten kepatutan maturan.

–            Rikanjekan Piodalan Krama Banjar Adat Busana Kelod patut ngaturan bakti / muspa sinarengan sane kaenter olih juru sapuh / sulinggih.

–            Sarana muspa minakadi : sekar, dupa lan kwangen patut kebakta olih pamedek/sang sane muspa.

 1. Rikala Piodalan nyatur wenten wali topeng, yaning wenten Krama Banjar Adat mapikayun mawinten kedadosan, sakewanten sane kapica wantah upakara pawintenan kemanten, nanging  sane kayun mawinten inucap patut masadok ring prajuru sadurung mekarya nyamuh tur ngaturan dana punia utawi pinuku manut perarem ritatkala nyanggra  acara inucap.
 2. Silih sinunggil Krama Banjar sane mapunia wali ritatkala odalan sekar taman / jaba jero kedadosan maturan sejangkepnyane, yening wenten saldo  dados dwruwen Banjar.

 

Pawos 10

Wali / Wewalian

Rikanjekan Krama Banjar Adat ngaturan Piodalan ring Pura Melanting (Dewa yadnhya nyatur lan bhuta yadnya) patut kawentenan wali topeng lan santhi.

 

Pawos 11

Sane Muput Ring Pura Melanting

Rikanjekan Krama Banjar ngaturan Piodalan ring Pura Melanting patut kapuput olih :

–            Sulinggih/Pandita

–            Mangku Kahyangan Tiga

–            Mangku Peletan

Taler Tri Manggalaning yadnya patut kemanggehan

 

PALET  3

KEASRIAN PURA

Pawos 12

Sane Patut Ketandur Ring Pura Melanting / Karang Suci

–            Sane patut ketandur ring Pura Melanting / Karang Suci sarwa bunga lan plawa.

–            Telanjakan Pura Melanting, merajan, sanggah patut kapiara kebersihan, kesucian lan keasriannyane.

 

PALET  4

PUANGKIDAN LAN CUNTAKA

Pawos 13

Puangkidan

 1. Pengayah lanang utawi istri sane nunggal yening sungkan polih puangkidan jangkep selamin ipune sungkan.
 2. Pengayah nunggal luas utawi wenten keperluan asasih polih puangkidan apisan (arahina).
 3. Oka utawi putra sane polih ngayah wenten sungkan polih puangkidan sekadi ring sor :

–            Yan sang sungkan kantun jenek ring wewidangan Banjar Busana Kelod polih puangkidan atenga ayah, selamin okane sungkan.

–            Yan sang sungkan metamba ninggal saking wewidangan Banjar Busana Kelod polih puangkidan jangkep lanang istri selamin okane sungkan.

 1. Yening sang polih ngayah ngewangun ring karang ayahan ipune polih puangkidan apisan (arahina) jangkep lanang istri.
 2. Sang sane polih ngayah ngawentenang acara lan upakara ring karang ayahan ipun taler polih puangkidan sekadi ring sor :
  1. Karya ngodalin polih puangkidan jangkep 7 (pitung) rahina.
  2. Karya ngerainan mesekar taman polih puangkidan jangkep 2 (kalih) rahina.
  3. Karya ngerainan medatengan polih puangkidan jangkep arahina.
  4. Nyambutin, ngerorasin polih puangkidan jangkep arahina.
  5. Mesangih, mejauman polih puangkidan jangkep 5 (limang) rahina.
  6. Karya nyekah utawi pitra yadnya polih puangkidan jangkep 7 (pitung) rahina.
  7. –     Yening wenten silih sinunggil krama Banjar padem nemonin wenten karya yadnya ring kahyangan tiga sane dados amongan Banjar Busana Kelod sane polih puangkidan sane ngawakin kemanten.

–     Yening wenten krama banjar padem nemoning wenten karya yadnya ring Pura Melanting sane polih puangkidan manut dudonan cuntaka.

 

Pawos 14

Cuntaka

Sane kebaos cuntaka sekadi ring sor :

 1. Sebel di raga lamin ipun tigang rahina.
 2. Keruron sane sebel / cuntaka wantah reraman ipun lanang istri lamin ipun 42 (petang dasa kalih) rahina.
 3. Padem rare (seda alit) sane tan ngangge padewasan sane kecuntakan sekeluargan ipun lamine 42 (petang dasa kalih) rahina.
 4. Padem madius :

–          Sane ngawakin lamin ipun 12 (roras) rahina.

–          Semeton tugelan lamin ipun 7 (pitung) rahina.

–          Semeton dimisan lamin ipun 5 (limang) rahina.

–          Semeton dimindon lamin ipun 3 (tigang) rahina.

–          Semeton sios Desa

–          Semeton tugelan lamin ipun 7 (pitung) rahina.

–          Semeton dimisan lamin ipun 5 (limang) rahina.

–          Banjar 3 (tigang) rahina.

 

 1. Padem Matanem :

–          Sane ngawakin lamin ipun 42 (petang dasa kalih) rahina.

–          Semeton tugelan lamin ipun 12 (roras) rahina

–          Semeton dimisan lamin ipun 9 (sanga) rahina.

–          Semeton sios Banjar / Desa :

 • Semeton tugelan lamin ipun 12 (roras) rahina.
 • Oka / Putra lamin ipun 12 (roras) rahina.
 • Semeton dimisan lamin ipun 3 (tigang) rahina.
 1. Sebel Banjar

Sane kabawos sebel Banjar, wantah asing-asing krama Banjar wenten padem, krama Banjar patut ngambil sebel/cuntaka lamin ipun 3 (tigang) rahina ngawit saking pakutangan, yening sampun umandang mantri sebel banjar inucap, ical.

Yening wenten krama banjar ngambil pengabenan umandang Mantri wusan ngerorasan krama banjar nenten sebel.

 

PALET  5

TAWUR KESANGA UTAWI YADNYA SANE LIANAN

Pawos 15

Pemargin Tawur Kesanga

 1. Krama Banjar patut nginutin sepolah palih Desa Adat Baha.
 2. Yening wenten krama Banjar Adat maderbe karya sane kaucap manut pemargin yadnya, patut kapicayang galah pemargi.
 3. Saluwiring sane menggah ring ajeng patut kewijaksanain olih pengurus Adat lan Dinas.
 4. I Krama Banjar nenten dados piwal ring kawentenan Desa ngawecara / Desa mawacara.

 

SARGAH  IV

PAWONGAN LAN PALEMAHAN

PALET  1

KARANG PALEMAHAN LAN TELAJAKAN

Pawos 16

Miara Karang Palemahan

 1. Ring suang-suang karang paumahan patut kapiara kabersihan lan keasriannyane.
 2. Ring suang-suang telajakan krama Banjar patut miara keasrian, kebersihan tan katandurin taman telajakan.
 3. Ring sajeroning telajakan Banjar, patut ida dane Banjar  miara keasrian, kebersihan lan katandurin antuk taman telajakan.

 

PALET  2

TANEM TUWUH

Pawos 17

Wicara Tanem Tuwuh

 1. Wates tanem tuwuh adepa Agung/2 meter saking wates inucap.
 2. Taru utawi tanem tuwuh sane ngaliwat kapisaga / margi patut kabecikan antuk sang sane maderbe taru inucap.
 3. Tanem tuwuh sane nyengkalen kapisage sane wewasta Bencana Alam patut kaupakara antuk sane maderbe Taru lan sane keni bencana majalaran antuk upakara pangulapan lan prasita.
 4. Tanem tuwuh sane nyengkalen kapisaga majalaran antuk mabah-ebahan sane maderbe taru inucap patut :

–          Mecikan wewangunan sane karubuhan.

–          Ngupakara majalaran antuk pangulapan lan pecaruan Eka sata.

 1. Tanem tuwuh sane sampun kawara / kasambat pet nyengkalen / ngerubuhin wewangunan kapisaga sang sane maderbe taru inucap patut :

–          Mecikan wewangunan sane karubuhin mejalaran antuk prabiya sang sane madue kayu inucap.

–          Ngupakara majalaran antuk pangulapan prasita lan pecaruan eka sata.

 1. Yening nenten wenten ngrubuhin nenten wenten upakarannyane.
 2. Yening wenten pepayonan ngelikadan ring wates, prajuru patut micayang pamutus ring sapasira pepayonan / taru punika patut kapicayang.
 3. Yening wewidangan Banjar Adat Busana Kelod metu taru salah bikas sekadi :

–          Jaka mecarang lan kelapa macarang.

–          Pisang sane maweh nglangkungin sakeng aijeng.

–          Tur sane lianan, sane nenen lumrah manut dresta.

Sang sane maderbe taru inucap patut ngupakara taru antuk Prasita lan pecaruan, sane kamargiang rikala nemu rerahinan, lan tarune punika patut kararung.

PALET  3

WATES KARANG LAN SESANA NGEWAWA KARANG PALEMAHAN

Pawos 18

Wates Karang

 1. Asing-asing karang Palemahan patut wenten wates ipun.
 2. Wates karang sane majerapitan patut kategen olih sang sane maulu ke wates inucap manut dresta.

Pawos 19

Sesana Ngewawa Karang Palemahan

 1. Ring karang palemahan nenten kadadosan nunjel sawa / mayit, nenten dados ngenahin barang sane kaucap ngeletahin wewidangan Banjar.
 2. Yening mekarya wewangunan ke-taben, wates punika patut wenten a-tampak terus hidup / ajeg. Yening makarya wewangunan ring wates ka-ulu, a sampel baledanne mangde tetap ajeg. Sang sane piwal mangda kabecikan antuk sang sane makarya wewangunan inucap.
 3. Makarya wates majalaran antuk turus hidup, tegeh turus nenten dados ngelintangin 2 (kalih) meter.
 4. Yening jagi masepatan karang, patut ngerereh sisi wates ulu karang, baledan karang tetap ajeg. Rikala masepatan patut naur pinuku ring Prajuru pinaka Saksi. Ageng Alit pinuku manut Pararem Banjar. Prabiya masepatan lan pinuku rikala masepatan ketanggung olih sang sane maderbe kaberatan.
 5. Kecoran toyan cacapan nenten dados runtuh ring pisaga.
 6. Nenten kadadosan ngura/ngutang kotoran ka-pisaga kejelinjingan ka-margi lan ke telabah, yening piwal patut kawara olih prajuru.
 7. Nenten kadadosan ngelumbar wewalungan suku pat.

 

SARGA V

PAWONGAN MANUT PAWONGAN

PALET  1

KRAMA BANJAR, AYAHAN BANJAR LAN TEDUN NGAYAH

Pawos 20

Krama Banjar

 1. Sane kawastanin Krama Banjar Busana Kelod inggih punika :
  1. Sane magenah ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod, tur tinut ring awig-awig lan pararem Banjar Adat Busana Kelod.
  2. Meagama Hindu, tur nyungsung Pura Melanting Br. Busana Kelod, Pura Kahyangan Tiga Desa Baha.
  3. Tios ring inucap kewastanin Tamyu.
  4. Asing-asing Krama Banjar Busana Kelod maderbe hak lan kewajiban sane pateh.

 

 

 

 

Pawos 21

Ayahan Banjar

 1. Ayahan Banjar Adat Busana Kelod luwire :
  1. Ayahan ngarep, Ayahan Pangele, Ayahan Balu.
  2. Ayahan ngarep : nyangra sejeroning ayah-ayahan sakeng Desa Adat Baha, Tios ring ayahan Desa kesanggra antuk pengayah sami.
  3. Karang ayahan patut wenten ayah ipun :
   1. Sampun mayusa 17 warse kedadosan ngayah, utawi sampun kawin.
   2. Mayusa 70 warse ngelakungin patut sampun lepas ayah, ayah punika patut kagentosin.
  4. Balu ngelentik / Balu ngempu
   1. Balu ngelentik inggih punika Balu ngeraga.
   2. Sampun mayusa 17 warsa patut tedun ngayah.
   3. Sampun mayusa 20 warsa patut ngayah sepatutnyane.
  5. Ayahan gemba kedadosan ngayah yaning nenten wenten ayah penyelediyi. Yening nenten meresidayang ngayah kedadosan numbas ayah 6 (enem) sasih mapengarga manut perarem Banjar.
  6. Yening wenten ayah sampun lepas sakewanten waris ipun wenten magenah ring tios Desa (secara administrasi) tur ayah tunggil, kedadosan numbas ayah pengargan ipun manut perarem Banjar.
  7. Penyalahdiyi ayah kedadosan, nanging ayah siteng.
  8. Yening wenten ayah balu sane mobot, patut ngayah sepatutne (lanang istri).
  9. Saluwiring ayah-ayahan dados ketimbalin masengker 1 (satu) tahun.

10.  Saluwiring krama banjar sane pacang transmigrasi aptut mepamit ring Pura Melanting melarapan antuk Peras Daksina jangkep. Sane rawuh saking transmigrasi tur jenek ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod, patut ngaturang pakeling ring Pura Melanting mejalaran :

–          Peras daksina jangkep

–          Naur pinuku sane angenyane manut pararem banjar

–          Ngaturang Ida dane Banjar wedang lan lanjaran.

–          Makta surat-surat perpindahan sane jangkep

–          Kas Banjar patut kapopog

 

 

 

 

Pawos 22

Tedun Mebanjar

 1. Asing-asing krama banjar sane ngepah karang sane kaupasaksi antuk prajuru patut tedun ngayah ngarep masengker a sasih maduluran :

–          Ngaturang peras daksina jangkep ring Pura Melanting.

–          Ngaturang pinuku manut pasuaran Banjar.

–          Ngaturang Ida dane Banjar wedang lan lanjaran.

–          Kas druwen banjar mangda ketaur / kepogpog.

Prabiya rikala masepatan / ngepah karang mangda ketaur olih sang sane keberatan.

 1. Magingsir genah ring wit ipun, masengker 3 (tigang) warsa patut tedun ngayah ngarep. Pemargin ipun patut sekadi ring sane kebawos : pawos 22, wecana 1.
 2. Yaning wenten anak tiyos banjar tedun magenah ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod sepatutne tedun ngayah maduluran antuk :
  1. Sampun polih pamutus saking prajuru
  2. Tinut ring pawos 22 wecana 1
  3. Naur pemopog, sane dados kacicil ping tiga galah penelas / lunas 1 (siki) warsa.
  4. Tedun ngayah banjar wit sakeng mapekurenan masengker 3 (tigang) sasih patut tedun ngayah pangele.

 

PALET  2

PRAJURU, KESINOMAN, SEKEHE LAN DRUWEN BANJAR

Pawos 23

Dudonan Prajuru

 

 1. Prajuru sane wenten :
  1. Prajuru Dinas, wates ngayah 6 (enem) warsa.
  2. Prajuru Adat, wates ngayah 3 (tigang) warsa.

Prajuru sane kantun menggah ring kayun banjar, lan prajurune punika kari kayun ngayah, dados kaunggahang malih.

 1. Rikala makarya prajuru kasanggra olih : Kasinoman wates ipun ngayah a sasih.
 2. Rikala mekarya yadnya (adat) ring Banjar, patut wenten upakara pinaka cenengan pengurus, penyanggran pengurus lan pemangku minekadi :

–          Ring             :     Pura Melanting ngatik 11, ring Bale Adat ngatik 7 (pitu) pewarengan ngatik 11 (solas), Bale kulkul ngatik 33 (telung dasa tiga).

 1. Tata Cara Nyudi Prajuru :
  1. Mawit sakeng Banjar Adat Busana Kelod tur sampun merabian.
  2. Prajuru adat : uning memaca lan nulis huruf latin.

Prajuru Dinas : uning memaca lan nulis huruf latin sekirangnyane tamat SMA.

 1. Kelihan Dinas kajudi antuk banjar adat utawi KK manut pesuaran makehan paras paros serpanaya.
 2. Prajuru sane kajudi nenten dados piwal ring pasuaran Banjar.
 3. Rikala wenten karya ageng / sekel Ida dane Banjar patut mekarya mancagera.
 4. Pikolih prajuru adat lan Hansip, agengnyane manut sekadi pararem Banjar.
 5. Pikolih pemangku kahyangan lan keraman manut mutus Desa Adat.

 

Pawos 24

Indik Sekehe-Sekehe

 

 1. Sekancan sekehe-sekehe sane wenten ring sejeroning wewidangan Banjar Adat Busana Kelod patut tinut ring pemargin awig-awig lan pararem Banjar Adat Busana Kelod.
 2. Krama Banjar patut ngayoman sekehe-sekehe sane wenten ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod.
 3. Sekehe-sekehe sane kaunggahan dados druwen Banjar wantah : sekehe gong, sekehe angklung, sekehe teruna-teruni lan sekehe santi.
 4. Sekehe-sekehe sane wenten lianang ring pemaksan Pura sane wenten ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod patut masadok indik kawentenang sekehe nyane ring Prajuru, tur naur pinuku manut pararem.

 

Pawos 25

Druwen Banjar

 

 1. Sane kasinanggeh druwen Banjar Adat Busana Kelod luwire :
  1. Pura Melanting
  2. Bale Banjar rauh dudonannyane
  3. Kas merupa jinah
  4. Sekehe Angklung
  5. Sekehe Teruna Teruni
  6. Hasil tegal banjar
  7. Sekehe Gong
  8. Sekehe Pesantian
  9. Tegal Banjar kadruwenan antuk banjar pengarep

PALET  3

INDIK KULKUL

Pawos 26

Kulkul lan Tenggeran Suaran Kulkul

 

 1. Ring Banjar Adat Busana Kelod kajejerang kulkul lanang lan kulkul wadon / istri.
 2. Kulkul Banjar tan wenang katepak yening tan manut ring awig-awig lan pararem Banjar Adat Busana Kelod.
 3. Suaran kulkul manut tetujonnya luwire :
  1. Tengeran meyadnya :  masuara ngompang
  2. Tengeran anak seda   :  Tigang kelentungan
  3. Tengeran anam embas

–          Oka lanang                       :  2 (kalih) kelentungan

–          Oka istri                            :  1 (siki) kelentungan

Tur maduluran masadok ring prajuru.

 1. Ngerorod lasya                      :  atulud bulus raris ngompang
 2. Ngerorod ngemaling : Sang sane ngemaling rikala ngelemakuin suaran kulkul patut ke Balai Banjar, sesampunne puput bebawosan wawu dados banban.
 3. Tangeran mekarya     :  gangsar raris banban
 4. Cihna banjar pacang wenten karya : suara banban
 5. Keicalang : bulus atulud, yening sampun keniang, raris masuara gangsar banban.
 6. Marebat : bulus tigang tulud
 7. Umah puwun : bulus atulud raris banban jantos genine punika padem.

 

PALET  4

PARUM / PARUMAN

Pawos 27

Parum lan Tata Susilanyane

 

 1. I Krama Banjar Busana Kelod ngewentenan paruman ngesasih, nuju rahina “Anggarkasih” magenah ring Bale Banjar Adat Busana Kelod.
 2. Pasuaran parum wawu kemanggehang yening Krama Banjar sampun ngerawuhin ngelintang sakeng sebagi.
 3. Sadurunge paruman kekawitan, patut ngaturang upakara paruman : Canang Sari, canang pengrawos sane kekaryanin olih kasinoman rikanjekan penyalin kesinoman.
 4. Yening wenten silih sinunggil krama banjar pacang maruman banjar patut :

–       Ngaturang upakara : Peras Daksina jangkep, canang sari, canang pengrawos, tur naur pinuku paruman sane agengnyane manut sekadi pararem Banjar.

–       Ngaturang Ida dane Banjar wedang lan lanjaran.

 1. Tata susila paruman sane kemanggehang luwire :

–       Busana ritatkala parum, busana adat madia.

–       Usul-usul mangda ketiba ring sang prajuru.

–       Pasuaran sane keambil kedasarin antuk gilik seguluk, paras paros sarpanaya, selunglung sebayantaka.

 1. Ring sejeroning parum tan kedadosan :
 2. Ngadakan ora / marebat
 3. Sirep lan mebongbong
 4. Ayah Istri
 5. Ninggalan parum tan saijin prajuru / pengenter
 6. Pengayah susukan (tiosan banjar) tan kedadosan ngemedalang usul-usul.

 

PALET  5

PATIS, UPETI, LAN DANA PUNIA

Pawos 28

Patis

 

 1. Seluwirin warga banjar padem sane ngangge padewasan, patur polih patis/patus. Ageng alit manut pararem banjar.
 2. Patis patut ketaur ngawit sakeng pade jantor pekutangan, macihna antuk pasuaran kulkul.

 

Pawos 29

Utpeti

 

 1. Utpeti ring sane ngerorod / ngerangkat sepatut ipun merupa beras, jangan lan enog.
 2. Utpeti ring sang sane maderbe karya yadnya, manut dudonan yadnyane.
 3. Sekancan sane merupa pajak / retribusi saking guru wisesa / pemerintah patut ketaur.

 

Pawos 30

Dana Punia

 

 1. Dresta medanian ring Banjar Adat Busana Kelod patut kajejerang
 2. Pemargin dana punia mangda kedasarin antuk manah lan pikayun sane lasia lan suci nirmala.

 

PALET  6

PENYANGGRAN BANJAR

Pawos 31

Indik Penyanggran Banjar

 

Pekaryan sane dados katunasin penyanggran banjar luwire :

 1. Ngupakara sawa/ngaben utawi yadnya sane lianan
 2. Ningting / ngisidan wewangunan

Indik pinuku ring Banjar manut pararem banjar

 

PALET  7

D U N U N G A N

Pawos 32

Indik Dunungan

 

 1. Sane kewastanin dunungan inggih punika : asing-asing jadma sane jenek ring wewidangan Banjar Adat Busana Kelod, ngelintangin arahina (1 hari/24 jam).
 2. Silih sinunggil krama banjar sane nerima dunungan patut mesadok ring prajuru lan makta surat-surat jangkep, wates galah mesadok 3 (tigang) rahina.
 3. Sane nerima dunungan nenten ngawentenan sadok jantos asasih, ipun patut naur domisili sane makehnyane manut pararem banjar, lan ngaturang ida dane banjar wedang lan lanjaran.
 4. Sane nerima dunungan patut nanggung jawaban  mantuk ring sang madunungan.

 

PALET  8

MEREBAT, DURATMAKA, LAN PEKRAMAN

Pawos 33

Merebat (Ngadakan Ora

Laksana sane nenen kedadosan luwir ipun :

 1. Merebat, mesesimbing / mebawos sane nenten patut ring karang suci lan genah umum.
 2. Merebat jantos ngelebonin ring paumahan pasuangan.
 3. Ngamuk jantos ngerusak druwen umum lan pesuangan.

 

Pawos 34

Duratmaka

 

 1. Sane kesinanggehang duratmaka / maling, yening sang sane melaksana sampun mayusa 15 (lima molas) warsa ngelangkungin.
 2. Sekancan utawi seluwiring pelaksana duratmaka tan patut kemanggehan.

 

Pawos 35

Pekraman

 

Pelaksana ring pekraman sane nenten kedadosan luwire :

 1. Memitra / memitra ngalang.
 2. Memarikosa anak istri
 3. Nyelek-nyelekin, mengancam, mapisuna lan nyemseman prajuru rikala ngemargiang awig-awig lan pararem banjar.

Maka sami pelaksana sane menggah ring pawos 33 rauh 35 indik pemargin pamidanda lan dudonannyane kaenggahan pararem Banjar.

 

PALET  9

MAPELEGAN

Pawos 36

Undangan, Bebaktan, Pesalin, lan Ngejot

 

 1. Undangan

Saluwiring pekraman Banjar kedadosan ngundang Banjar, utawi pekraman Banjar ritepengan medruwe karya adat / yadnya. Indik ngundang Banjar dudonannyane manut pararem Banjar.

 1. Saluwiring Krama Banjar sane madruwe karya  adat patut ngundang prajuru Banjar Dinas / Adat.
 2. Ngawit kundangan galah jam 19.00 Wita (7 Wengi).
 3. Bebaktan

Indik bebaktan sane patut kebakta rikala kundangan / keundang, manut pekaryan sane kelaksanayang olih sang madruwe karya. Ageng alit bebaktan manut kawentenan sang sane kaundang.

 

 

 1. Pesalin

Asing-asing sane keundang tur makta bebaktan patut polih pesalin. Ageng alit pesalin manut pararem banjar.

 

PALET  10

SALAH WETU

Pawos 37

Indik Salah Wetu

 

Yening ring sejeroning wewidangan Banjar Adat Busana Kelod wenten :

–            Sato sane maderbe pianak salah rupa utawi beda rupa.

Ring sang sane maderbe kacuntakan punika patut ngemargiang upakara :

–            Tebusan manut pamutus

–            Pecaruan manut pamutus

–            Penyaksi ring kahyangan desa

 

PALET  11

LELUPUTAN

Pawos 38

Indik Leluputan

 

 1. Sane polih luput ritatkala Banjar mekarya ke Desa :

–          Pemangku Kahyangan Tiga

–          Hansip

–          Kraman

–          Kerta Desa

 1. Ritatkala wenten karya adat (yadnya) ring banjar / ring Pura Melanting, Pengurus Adat lan Dinas lan Pemangku Kahyangan nenten keni urunan.
 2. Ritatkala wenten karya yadnya ring Kahyangan Tiga, sane polih luput wantah Prajuru Adat/Dinas lan Kraman.
 3. Indik leluputan sane lianan kemanggehang antuk pararem / pasuaran banjar.

 

 

 

 

 

 

 

PALET  12

MANUSA YADNYA

Pawos 39

Runtutan Upacara Manusa Yadnya

 

 1. Runtutan pemargin manusa yadnya :
  1. Magedong-gedongan (bobotan mayusa 6 sasih)
  2. Dapetan (rikala rare embas)
  3. Kepus pungsed (Upakara panelahin)
  4. Pecolongan (42 rahina)
  5. Nyambutan (rare meyusa 3 sasih)
  6. Otonan (rare 6 sasih)
  7. Metatah
  8. Ngerorod
  9. Metatah

Nganca padewasan nenten kedadosan matatah ring anjek :

–          Piodalan Kahyangan Tiga Desa Adat Baha

–          Odalan ring Pura Melanting

–          Piodalan ring pamerajan / sanggah suang-suang

 1. Ngerorod / Ngerangkat
  1. Lantaran pemargin ngerorod luwire :

–          Sakeng pada arsa

–          Memandung / kawin lari

 1. Sane tan kadadosan ngerorod luwire :

–          Tunggal purusa

–          Makedeng ngad / pegat sot

–          Tumin / temen

 1. Wong Sudra ngerorod sareng Brahmana / Ksatria : mejalaran antuk :

–          Upakara petiwangi

–          Upakara pemarisuda

 1. Angguran

Yening wenten anak lanang/istri memondok solah ipun sekadi anak metunangan, yening sampun keuningan antuk prajuru/kesadok antuk sang sane maderbe genah, mejalaran antuk yusan sang kalih sampun manut, patut keambil, sengker ipun :

–          Tunggal Desa / Banjar masengker 14 (empat belas) rahina.

–          Tiyos Desa/Banjar masengker 1 (siki) sasih

 1. Runtutan pemargin Ngerorod / mapewarangan manut dresta luwire :

–          Memadik

–          Ngambil; (kesaksi antuk prajuru Adat lan Prajuru Dinas)

–          Mesuara kentongan / kulkul

–          Ngetutan pesuaran kentongan / kulkul

–          Mejauman / makta sangan

 1. Ngelemakuin / Ngakuin

Rikala ngelemakuin suaran kentongan mangda maduluran antuk :

–          Bebaktan   :  wedang, lanjaran lan base

–          Upakara   :  canang tubungan, wedang, lanjaran lan tampinan

 1. Memandung Anak Istri

Yening wenten anak istri kepandung, sang sane mandung mangda :

 1. Makta surat-surat lengkap berupa surat pernyataan sane memuat : sang sane lanang/istri sampun pada arsa pacang merabian.
 2. Ritatkala sampun ketepakang kulkul antuk sang sane kapandung sane memandung mangda rawuh ke Balai Banjar Adat Busana Kelod pacang ngangkenin memandung anak istri punika.
 3. Sang sane memandung patut naur peti kentongan maduluran antuk canang sari, lan naur pinuku manut perarem Banjar.
 4. Ring pemargin ngerorod ngemaling patut ketepakan kentongan masengker 15 (limolas) rahina ngawit sakeng kepandung.
 5. Mabyakawonan

Saduring mabyakonan ring natah peumahan, nenten kedadosan ngeranjing ke karang suci (sanggah/pemerajan).

 1. Mejauman / Makta Sanganan : Nampi Sanganan

Ritatkala mejauman / makta sangan mangda :

 1. Kesaksian olih Prajuru Dinas lan Adat
 2. 1 (siki) regu krama banjar mangda nyaksi upacara inucap.
 3. Regu penyaksi makta sangan / nampi sangan polih ajengan (ngatik 5).
 4. Penyaksi pewarangan rikala mejauman mangda naur pinuku sane ageng nyane manut perarem banjar.
 5. Upakara pewarangan / mejauman patut kabakta luwire :

–          Nasi rongan miwah ulam rongan

–          Nasi pengenduh

–          Pejati ring saren suci a soroh genep japit ngatik 7 (pitu)

 

–          Ring pemerajan / sanggah : suci 3 soroh genep sepolah palih ipun

–          Ring saking dure desa, patut ngewentenang pekilitan berupa jinah Rp.100.000 (seratus tali rupiah).

 1. Silih sinunggil Krama Banjar Adat sane makta sanganan / mejauman dados ngarsayang sanganan ring Krama Banjar Adat manut pengarsan sang maderbe karya indik pewales manut pararem.
 2. Ngambul Mapakuren

Yening wenten anak ngambul mapekuren :

–       Lamin ipun a-sasih, sang sane ngambul punika mangda :

 1. Tiyos Banjar, mesadok ring prajuru, status / kawentenan sang sane ngambul dados dunungan, tur mangda nginutin pemargin dunungan, (Sargah V Palet 7 Pawos 32).
 2. Mawit sakeng Banjar Busana Kelod, mangda nginutin pararem Banjar Busana Kelod.

–       Ngambul mapekurenan lintangan teken 3 (tigang) sasih mangda nyantenan indik kawentenan ipun mapakurenan ring sang prajuru mejalaran surat-surat jangkep.

–       Sesampune ngambul lintangan 3 (tigang) sasih raris malih atep mapekurenan, pamutus ipun manut perarem Banjar Adat Busana Kelod.

 1. Ngangkat waris / Sentana

Pemargin ritatkala silih sinunggil wenten wargi Banjar pacang ngangkat sentana / waris mangda :

 1. Nginutin loka dresta ring Desa Adat Baha, minakadi :

–          Sang sane keangkat waris/sentana mawit sakeng lelintingan keluarga purusa, yening nenten wenten ring keluarga purusa wawu kedadosang sakeng lelintingan keluarga predana. Pet nenten polih makasami wawu kedadosan ngerereh lianang (nenen nginutin tetalian keluwarga).

–          Mangda wenten cihna pada arsa (adung arsa) saking sang keangkat sentana lan sang sane pacang ngangkat sentana.

 1. Risampun polih patut wenten sadok ring Prajuru Banjar.
 2. Prajuru patun nguningan ring paruman Banjar indik kawentenan warginnyane pacang ngangkat sentana tur kawentenang sang sane pacang keangkat sentana.

 

 

 

 1. Risampune galah 3 (tigang) sasih kelangkungin, tur nenten wenten sane nyangke pemargin ngangkat sentana kelanturan mejalaran antuk upakara pamerasan keupasaksi antuk paruman Banjar, lan ngaturan pinuku penyaksi ngangkat sentana sane agengnyane manut perarem Banjar.

Rikala meupasaksi ring paruman Banjar, sang sane keangkat sentana mangda nyarengan tur patut ngawentenan atur pinaka sima krama ring warga banjar.

 

PALET  13

PATIWAN-TIWAN

Pawos 40

Dudonan Patiwan-tiwan

 

Rikala pemargin patiwan-tiwan inggih punika makutang/pakutangan :

–            Sane ngangge padewasan lan sane nenten gangge padewasan, sane mekarya eteh-eteh pagulungan sebagi banjar adat lanang istri.

–            Rikala magulung krama banjar adat lanang patut makarya.

–            Ritatkala makutang / pakutangan ida dane Banjar adat lanang istri patut nyarengin.

Dudonan pemargin patiwan-tiwan selantur ipun luwire :

 1. Makingsan metanem sane tan lasya

Krama Banjar Adat Lanang sebagi patut tedung ngayah mekarya jantos puput sepolah palih ipun, sang sane padem patut kagulung.

 1. Makutang metanem

Ida dane banjar adat lanang-istri patut tedun mekarya jantos puput sepolah palih ipun.

 1. Makingsan sane tan lasya

Yening wenten silih sinunggil krama banjar padem ritepengan piodalan ring Pura Melanting utawi ring Pura Kahyangan Tiga sane dados amongan Banjar Adat Busana Kelod, masengker 3 (tigang) rahnina sang madruwe lampus polih sebagi Banjar rauh puput sepolah palih ipun. Rikala punika kulkul Banjar nenten dados katepak, Banjar sane polih mekarya polih sebel tigang rahina, sang madruwe lampus polih sebel 42 (petang dasa dua rahina). Jinah paringkesan patut katebus olih sang madruwe lampus sane ageng alitnyane manut perarem.

 1. Makingsan di geni sane lasya

Krama banjar adat lanang kemanten sane tedun makarya jantos puput sepolah palih ipun.

 

 1. Makingsan di geni sane tan lasya

Yening wenten krama banjar lampus ritepengan piodalan ring Pamongan, Pura Melanting lan Pura Kahyangan Tiga sane dados amongan Banjar Adat Busana Kelod masengker 3 (tigang) rahina pemargin ipun :

–          Sane madruwe lampus polih banjar sebagi lanang lan istri.

–          Banjar sane polih mekarya polih sebel 3 (tigang) rahina.

–          Jinah paringkesan patut katebus ageng alitnyane manut perarem banjar.

 1. Makutang metanem medewasa

Ida dane Banjar adat lanang istri patut tedun mekarya mungwing jinah paringkesan sane dados keambil wantah jinah tatakan bahu lan pagemel.

 1. Dius Kumeligi
  1. Yening dewasa makutang lintang saking 1 (arahina) krama Banjar sebagi patut tedun ngayah mekarya lanang istri jantos puput sepolah palih ipun.

Ritat kala makutang ida dane banjar adat lanang istri patut nyarengin, ritat kala mekarya ida dane banjar patut keaturin kopi lan lanjaran, rikala ring setra ida dane banjar patut taler keaturing wedang, lanjaran lan sanganan pamuhun.

Pekaryan sane keambil antuk banjar :

–          Upakara dius kumeligi jantos puput

–          Daksina pengawak

–          Tirta pangentas miwah pagulungan

–          Tirta Sanggah Gede / paumahan

–          Tirta Kawitan

–          Tirta Siwa lan Tirta Pamerasan

–          Lan sane siosan

 1. Yening pedewasan ipun nadak (arahina) Ida dane banjar lanang istri patut tedun mekarya sepolah palih nyane pateh sekadi ring ajeng.
 2. Suasta Geni

Pemargin Banjar pateh sekadi ring dius kumaligi sakewanten sidakarya ritepengan mekarya ulam banten sane polih giliran mekarya polih ajengan.

 1. Pranawa

Silih sinunggil ida dane Krama Banjar Adat madruwe karya mapranawa mangda maruman Banjar Adat.

 1. Pakaryan sane kaambil antuk Banjar

–          Bebangkit rauh puput

–          Sang maderbe karya dados ngambil warga Banjar 10 (dase) diri pinaka mancagra.

–          Ida dane Banjar lanang istri patut polih ajengan apisan (panyemeng) lan tegak lanang istri nanging tegag inucap patut katebus antuk jinah ageng alitnyane manut pararem.

–          Ritatkala makarya, ida dane Banjar polih wedang lan lanjaran.

–          Reramon mangda kasediang olih sang madruwe karya.

–          Ring setra ida dane Banjar Adat lanang istri patut polih wedang, lanjaran lan sanganan.

–          Surudan bebangkit mangda katur ring Banjar, tur dados katebus antuk jinah ageng alitnyane manut pararem.

–          Reranggen utawi wadah patut kaurus olih sang madruwe karya.

–          Pemalaspas reranggen utawi wadah sane ngangge pepalihan mangde keaturing ring sang tukang.

10.  Bebangkit 2 (kalih)

 1. Galah makarya ping 8 (kutus) rahina.
 2. Ritatkala mekarya mebat (mekarya ulam banten lan pesanguan) ida dane Banjar Adat lanang polih ajengan panyemeng. Tur ritatkala nemonin rahina pakutangan ida dane Banjar adat lanang istri polih ajengan panyemeng lan tegak tabuh kalih nanging tegak inucap patut katebus antuk jinah pengargan tegak manut pararem.
 3. Pekaryan sane patut keambil olih ida dane banjar :

–          Bebangkit rauh puput

–          Bale pawedan

–          Surya

–          Bale gong

–          Pebasmian

–          Bale salunglung

–          taban

–          Pemalungan

 1. Surudan bebangkit dados druwen Banjar
 2. Ritatkala makarya ulam banten ida dane Banjar Adat patut sami nyarengin.

11.  Nganyut

Sane polih nyarengin nganyut wantah sebagi ayah Banjar Adat lanang istri sane dados pengarep karya inucap.

 

 

 

12.  Batu-batu

Sahananin karya patiwan-tiwan sane kemargiang olih krama Banjar Adat Busana Kelod patut polih batu-batu manut dudonan karya. Ageng alitnyane manut pararem Banjar.

13.  Gebagan

 1. Sang nadruwe lampus patut polih gebagan saking krama Banjar Adat Busana Kelod.
 2. Suwen gebagan manut pinunas sang madruwe lampus.
 3. Pinunas gebagan masengker saking padem jantos pakutangan.
 4. Akeh gebagan aregu nyabran wengi
 5. Rikanjekan regu sane polih magebagan patut polih :

1)      Karya madius polih wedang lan lanjaran.

2)      Prenawa polih wedang, lanjaran lan ajengan apisan

 1. Asing-asing krama banjar medruwe karya lampus kedadosan nyelang Balai Banjar nanging wusan pekutangan ngewentenan caru penyapsap ayam brumbun jangkep polah palih ipun.

 

SARGAH  VI

DEDOSAN, PAMIDANDA LAN RERAMPAGAN

PALET  1

DEDOSAN LAN PAMIDANDA

Pawos 41

Dedosan

 1. Sane patut keni dedosan inggih punika asing-asing krama Banjar sane nenten tinut ring dedauhan lan arah-arahan kesinoman utawi prajuru ritatkala :

–            Wenten karya adat / yadnya

–            Parum / paruman

–            Karya ngeroyong

–            Mekarya wewangunan

 1. Asing-asing krama banjar nenen kedadosan keni dedosan neren ping 3 (tiga) lianang ring sang sane keni dedosan punika kesinahan ipun sungkan.
 2. Ageng alit dedosan sane ketibakan manut pararem banjar.

 

Pawos 42

Pamidanda

 

 1. Sane patut katibakan pamidanda inggih punika asing-asing krama banjar sane mamurug/piwal ring pemargin awig-awig lan pararem banjar.
 2. Asing-masing krama banajr sane sampun ketibakan dedosan neren / nekeh ping 3 (tiga) lan sane keni dedosan punika, nenten sangkanan sungkan.
 3. Ageng alit pamidanda manut pararem banjar.

 

PALET  2

RERAMPAGAN

Pawos 43

Rerampagan lan Tata Susilanyanne

 

 1. Silih sinunggil krama banjar sane negung urunan utawi pamidanda masengker 3 (tiga) sasih patut kerampag.
 2. Tata susila rerampagan :

–            Barang sane kerampag nginutin petiwakan makeh urunan utawi denda ipun.

–            Tan dados ngicalan cihna sang kerampag

–            Tan dados mademang pengupa jiwa sang sane kerampag

–            Anut ring tata susila kemanusan

–            Kelaksananin antuk prajuru desa, Hansip lan kesaksi untuk krama banjar kewakilin antuk 3 (tigang) diri.

 1. Berana sane kerampag masengker 9 (siya) rahina nenten katebus kedadosan kelelang ring pekraman banjar manut pengargan ipun.

 

SARGAH VII

PARAREM / PASUARAN LAN PAWEWEH

PALET  1

INDIK PASUARAN / PARAREM

Pawos 44

Daging lan Sukseman Pararem

 

 1. Paruman banjar patut ngamedalan / pararem angge mitegepin awig-awig, lan ngentosin pararem sane sampun tan manut ring pekarsan krama banjar.
 2. Daging sehananing pararem manut utawi sepemargi ring awig-awig Banjar Adat Busana Kelod, lan Desa Adat Baha.
 3. Sane patut keungguhan ring pararem luwir ipun :

–            Rerincikan penekel-penekel, pamidanda lan dedosan

–            Rerincikan penyacah awig-awig sane mabuat.

–            Tata krama pemargin awig-awig

–            Sehananing indik tiyosan sane durung menggah ring awig-awig puniki

 1. Mekadi pamutus pasuaran, patut nginggilan kesusilan kemanusan, manut ring loka dresta, Agama Hindu, Sastra, Purwa lan Desa ngawi Cara.

 

PALET  2

PAWEWEH, NGUWAH NGUWUHIN DAGING AWIG-AWIG

Pawos 45

Tata Cara Nguwah-nguwuhin Daging Awig-awig

–          Sesampune awig-awig kemargian, raris wenten ngemangguhin sengke / nenen manut ring pekarsan banjar, awig-awig, lugra keparipurnayang.

–          Sekancan sargah, palet rauh pawos sane kagentosin utawi kabecikan patut kasurat medasar antuk pararem banjar.

–          Indik pamargin sane nyantenan ageng alit pamidanda, dedosan lan leluputan sane nenen menggah ring awig-awig puniki pacang kepuputan mejalaran antuk perarem utawi pasuaran banjar.

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

8 responses to this post.

 1. Terima kasih atas informasi (Contoh Awig-awig), tiyang suka membaca informasi mengenai artikel dalam meng ajeg kan Bali, semoga ini bisa tiyang gunakan sebagai acuan dalam memberikan informasi kepada sahabat2 saya (di banjar, dll), suksma.

  Balas

 2. Posted by Gede Sucita on Januari 24, 2011 at 3:46 am

  Yang terhormat,
  Bp. Wiarsayana

  Om Swastiastu

  Terima kasih telah mengupload awig-awig Banjar Pakraman Bapak, kami sangat menaruh apresiasi karena Banjar kami sedang membuat awig-awig anyar yang sebelumnya bbelum kami punya, awig-awig Bapak kami jadikan bahan acuan dan kami pikir masih sangat valid, hingga saat ini.
  Terakhir bisa kami mohon contoh perarem yang Bapak punya di Banjar Bapak ?

  Om Cantih, Cantih, Cantih Om

  Suksma

  Gede Sucita
  Banjar, Singaraja Bali

  Balas

  • terimakasih telah berkunjung,,awig awig nika revisi terakhir nika,,saparindikan pararem durung mrasidayang titiang ngaturang santukan tiang tan dados prajuru ring banjar..dokumen sami ring kelihan dinas lan adat.. niki tiang posting santukan tiang sane ngetik langsung..suksma

   Balas

 3. Yang terhormat,
  Bp. Wiarsayana

  Om Swastiastu

  Suksma pak antuk bapak sampung shering contoh awig-awig puniki,,niki tiang jgi anggene conto ken bapak tiange ring desa tigawasa, sana jagi ngrevisi awig-awig nyane,,,tiang ijin copas niki pak,,suksma

  Om Santih, Santih, Santih Om

  Putu Wahyu Arya Fradita
  Temukus, Banjar, Buleleng, Bali

  Balas

  • Om Swastyastu Bapak Wahyu. Inggih durusan sampun,,titiang wantah ngaturang informasi mangda wenten referensi sane dados anggen pangimbang majeng ring krama Bali.
   dumogi sida mabuat ring sajeroning pagubugan utawi krama ring desa pakraman. Matur Suksma Mewali. Om Santih,santih,Santih,Om

   Balas

 4. Posted by sang putu punia on Februari 27, 2013 at 7:25 am

  terimakasih atas contoh awig-awignya, tetapi kami mohon untuk menambahkan tentang aturan/sanksi bagi orang hamil yg belum nikah. karena di desa adat kami sedang menambahkan satu pasal ( pawos) tentang sanksi hamil sebelum nikah. sedangkan aturan dan sanksi sudah di jalankan dari dulu namun belum tertulis dalam awig-awig. mohon petunjuk.
  sukseme

  Balas

  • Untuk sangsi bagi orang hamil yang belum menikah di Br. Kami belum ditetapkan, karena sementara sampai saat ini belum ada kejadian seperti itu, nanti kalau tiang temukan referensi awig terkait tiang usahakan mengupload. suksma

   Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: